Telefon
+381 66 242020
Email
office@advocate.rs
Radno vreme
Pon - Pet: 10:00 - 18:00

By

Marija Sara Jovanović, advokat
Alimentacija ili izdržavanje je pravo i dužnost članova porodice određenih Porodičnim zakonom Republike Srbije. Izdržavanje predstavlja, najčešče, novčani iznos koji jedno lice (dužnik izdržavanja) plaća drugom licu (poveriocu izdržavanja) u ne/određenom vremenskom periodu kao vid materijalne pomoći. Obaveza izdržavanja se ustanovljava sudskom odlukom, mada postoji zakonska mogućnost zaključenja sporazuma o zakonskom izdržavanju u formi javnobeležničkog...
Read More
Jedno od osnovnih prava deteta, koje garantuju Konvencija UN o pravima deteta i Porodični zakon Republike Srbije, je da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi. Takođe, pravo je deteta da održava lične odnose i sa srodnicima i drugim licima sa kojima ga vezuje posebna bliskost. Nažalost, u praksi su česte situacije da roditelj kome je...
Read More
Tekst koji sledi je preuzet sa Facebook-a, uz prethodno dobijenu saglasnost autora teksta Olja Vidak Jakov, koja je po zanimanju socijalni radnik. Razlog zbog  kojeg vam prenosim ovaj tekst je da biste bolje razumeli ko su i čime se bave socijalni radnici u Srbiji. Nazalost, to je humana i vrlo odgovorna profesija, ali ovde vrlo...
Read More
Medjunarodna otmica dece
Pojam ”međunarodna otmica dece” podrazumeva neovlašćeno prekogranično odvođenje ili zadržavanje dece od strane roditelja/srodnika bez saglasnosti drugog roditelja koji vrši roditeljsko pravo. Najčešći cilj roditelja, koji neovlašćeno odvede/zadrži dete, je da u inostranstvu izdejstvuje novu, za sebe povoljniju, odluku o staranju nad detetom. Za naš pravni sistem su važna dva medjunarodna pravna akta koja regulišu...
Read More
Punomoćje se može definisati kao ugovor između vlastodavca ( to je lice koje “ovlašćuje”) i punomoćnika kojim se punomoćnik obavezuje da, uz naknadu ili besplatno, u ime i za račun vlastodavca, preduzima određene pravne poslove, tako da oni neposredno obavezuju vlastodavca i drugu ugovornu stranu. Postoje nekoliko vrsta punomoćja, ali nećemo nabrajati sva već samo ona koja su...
Read More
Većina nas ima predstavu o tome koliko postupci za razvod braka mogu dugo trajati. Međutim, ukoliko su supružnici definitivno doneli odluku da se razvedu, onda je svakako najbrži način sporazumni razvod braka. Nakon podnošenja predloga za sporazumni razvod braka, sudija kome je dodeljen predmet zakazuje ročište. Ukoliko bračni partneri imaju zajedničku maloletnu decu, onda najčešće sudija odmah, pre zakazivanja...
Read More
In a new guest post, Belgrade-based family lawyer Marija Jovanovic explains marital property law in Serbia. We’d be happy to consider the publication of legal articles by family lawyers in other countries too: drop us a line to discuss. At the beginning of marriage, people usually do not think much about such things as property...
Read More
Serbia is a modern country with modern attitudes but some patriarchal and traditional attitudes to marriage linger on. As you would expect, it is fully regulated by law but of course some couples choose not to marry and simply live together in a cohabiting relationship. Serbian law does not permit marriage between persons of the...
Read More
1 2 3 4