Telefon
+381 66 242020
Email
office@advocate.rs
Radno vreme
Pon - Pet: 10:00 - 18:00

Nasledno pravo

Više o ovoj usluzi ispod

Šta je nasledno pravo?

Nasledno pravo je skup pravnih normi koje regulišu imovinsko-pravne posledice smrti fizičkog lica.

Pravni izvori naslednog prava su Zakon o nasleđivanju i Zakon o vanparničnom postupku.

Osnov nasleđivanja su zakon i testament (zaveštanje). Ugovor ne može biti osnov nasleđivanja.

Kako je nasledno pravo usko vezano za porodično pravo, ova kancelarija pruža pravne savete i pomoć u pogledu sledećih pitanja iz naslednog prava:

  • zakonsko nasleđivanje i nužni deo
  • sačinjavanje testamenta
  • ugovor o ustupanju i raspodeli za života
  • ugovor o doživotnom izdržavanju i dr.
Za više informacija možete nas kontaktirati putem mejla
office@advocate.rs
·   Pon – Pet 10:00-18:00

Pretplata na Newsletter

Naš tim

Broj pregleda ove strane: 48