Telefon
+381 66 242020
Email
office@advocate.rs
Radno vreme
Pon - Pet: 09.00 - 17.00

Nataša Đorđević

dipl.socijalni radnik, transakcioni analitičar-praktičar

Email lisan_counseling@yahoo.com

Telefon 064 115 11 35

BIOGRAFIJA

Rođena 1977. godine u Beogradu.

Diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beograd.

Poseduje licence za rad izdate od strane Komore socijalne zaštite  za osnovne i specijalizovane poslove socijalne zaštite.

Osnivač je inovativne agencije za savetodavno-edukativne usluge LISAN Counseling koja je 2021. godine proglašena za inovativnu agenciju na Sajmu ženskog inovacionog preduzetništva u Beogradu.

Agencija je osnovana sa ciljem pružanja savetodavno-edukativnih usluga u sledećim oblastima:

  • partnerski konflikti,
  • predbračno, bračno i postrazvodno savetovalište,
  • nasilje u porodici,
  • problemi mentalnog zdravlja u porodici,
  • bolesti zavisnosti i porodica,
  • problemi strosti i starenja.

Pre osnivanja Lisan Counselinga, Nataša Đorđević je svoje radno iskustvo sticala u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu, a potom u Psihijatrijskoj ordinaciji “Slavija S – dr Đurđić” kao stručni saradnik dr sci. med. Slavoljuba Saše Đurđića.

Cilj osnivanja Lisan counselinga je bio da se omogući građanima da se pripreme i osnaže na adekvatan način za rešavanje porodičnih i socijalnih problema. U okviru Agencije LISAN Counseling građani će moći da dobiju sveobuhvatne informacije, psihosocijalnu pomoć, podršku i adekvatnu pripremu za donošenje važnih životnih odluka koje se odnose na porodicu.

Nataša Đorđević je jedan od osnivača i direktor Centra za psihosocijalnu i porodičnu zaštitu “NAMA” u Beogradu.

OBLASTI RADA

  • partnerski konflikti
  • predbračno, bračno i postrazvodno savetovalište
  • nasilje u porodici