Telefon
+381 66 242020
Email
office@advocate.rs
Radno vreme
Pon - Pet: 09.00 - 17.00

Međunarodno porodično pravo

Više o ovoj usluzi ispod

Šta je međunarodno porodično pravo?

Advokatska kancelarija Marije Sare N. Jovanović se bavi pružanjem pravne pomoći i saveta u domenu porodičnih odnosa sa elementom inostranosti.

Postoje tri pojavna oblika elementa inostranosti:

  • U subjektu se javlja na bazi činjenice državljanstva , domicila i boravišta lica koja stupaju u određeni privatnopravni odnos (npr. supružnici nemaju državljanstvo iste države, kao potencijalni usvojitelji se javljaju strani državljani).
  • U objektu se strani element javlja na bazi mesta nalaženja stvari i na bazi pripadnosti stvari (npr. zajednička imovina supružnika se nalazi u inostranstvu).
  • Strani element u pravima i obavezama nastaje ako su nastanak ili ispunjenje prava i obaveza inostrano obeleženi. (npr. postoji odluka stranog suda/organa uprave koja treba da se izvrši u Republici Srbiji).

Osnovni pravni izvor je Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. Ovaj zakon sadrži pravila – kolizione norme koje određuju tzv.merodavno pravo. Koliziona norma je takva norma koja upućuje da se na jedan pravni odnos sa elementom inostranosti primeni domaće ili strano pravo, tj. utvrđuje koje će pravo biti merodavno.

Za više informacija možete nas kontaktirati putem mejla
office@advocate.rs
·   Pon – Pet 9:00-17:00

Pretplata na Newsletter

Naš tim

Broj pregleda ove strane: 147