Telefon
+381 66 242020
Email
office@advocate.rs
Radno vreme
Pon - Pet: 09.00 - 17.00

Marija Sara N. Jovanović

Advokat

Email office@advocate.rs

Telefon +381 66 242020

BIOGRAFIJA

Rođena 1981. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Zaječaru.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Završila master studije – građanskopravnu naučnu oblast – modul “Prava deteta” i odbranila master rad “Pravo na usvojenje”.

Položila je državni stručni ispit u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Završila osnovnu obuku za medijatore/posrednike.

Porodičnim pravom se bavi  praktično i teorijski – pisanjem naučnih radova i članaka. Objavila je više naučnih radova u časopisu “Pravni život” Kopaoničke škole prirodnog prava kao i nekoliko članaka o porodično-pravnim pitanjima na sajtu Stowe Family Law u Engleskoj.

Izabrana za predavača na akademskim studijama prvog i drugog stepena na stručnim predmetima iz uže građanskopravne naučne oblasti – porodično pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.

Član je Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije, Međunarodnog društva za porodično pravo (International society of family law) i Evropskog pravnog instituta u Beču.

Saradnik je “Centra za dostojanstven rad“.

Takođe je jedan od osnivača Centra za psihosocijalnu i porodičnu zaštitu “NAMA” u Beogradu koje je neprofitno udruženje osnovano sa ciljem pružanja psihosocijalne i porodične podrške i zaštite u predrazvodnom, razvodnom i postrazvodnom periodu.

OBLASTI RADA

  • porodično pravo
  • međunarodno porodično pravo
  • nasledno pravo
  • obligaciono pravo
  • stvarno pravo
  • krivično pravo