Telefon
+381 66 242020
Email
office@advocate.rs
Radno vreme
Pon - Pet: 10:00 - 18:00

Month

април 2019
Jedno od osnovnih prava deteta, koje garantuju Konvencija UN o pravima deteta i Porodični zakon Republike Srbije, je da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi. Takođe, pravo je deteta da održava lične odnose i sa srodnicima i drugim licima sa kojima ga vezuje posebna bliskost. Nažalost, u praksi su česte situacije da roditelj kome je...
Read More
Tekst koji sledi je preuzet sa Facebook-a, uz prethodno dobijenu saglasnost autora teksta Olja Vidak Jakov, koja je po zanimanju socijalni radnik. Razlog zbog  kojeg vam prenosim ovaj tekst je da biste bolje razumeli ko su i čime se bave socijalni radnici u Srbiji. Nazalost, to je humana i vrlo odgovorna profesija, ali ovde vrlo...
Read More
Medjunarodna otmica dece
Pojam ”međunarodna otmica dece” podrazumeva neovlašćeno prekogranično odvođenje ili zadržavanje dece od strane roditelja/srodnika bez saglasnosti drugog roditelja koji vrši roditeljsko pravo. Najčešći cilj roditelja, koji neovlašćeno odvede/zadrži dete, je da u inostranstvu izdejstvuje novu, za sebe povoljniju, odluku o staranju nad detetom. Za naš pravni sistem su važna dva medjunarodna pravna akta koja regulišu...
Read More